Lakiernia dysponuje nową przelotową komorą lakierniczą firmy BLOWTHERM, nową strefą przygotowawczej firmy BLOWTHERM z dwoma wysięgnikami do bezpyłowej obróbki elementów przygotowywanych do lakierowania, mieszalni lakierów firmy STANDOX i IXELL, odpowiednim magazynem do przechowywania zdemontowanych na czas naprawy elementów karoserii. Lakiernia składa się z szeregu niezależnych stanowisk do polerowania, mycia, przyjmowania i wydawania samochodów po naprawie, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, a zachowania odpowiedniego ciągu technologicznego z zachowaniem wymaganych stref czystości w prowadzonych naprawach blacharsko-lakierniczych spełnia surowe wymogi autoryzowanej stacji obsługi.